עגלת קפה / עגלות קפה ישראל
חיפוש
חיפוש

תקנון שימוש במפות גוגל

ברוכים הבאים לאתר!

תקנון זה נועד להסדיר את השימוש במפות גוגל (להלן "השירות") המוטמע באתר האינטרנט שלנו (להלן "האתר"). אנא קראו את התקנון בעיון לפני השימוש בשירות.

1. כללי

1.1 השירות מאפשר לכם להשתמש במפות גוגל ישירות באתר, תוך הצגת מידע גאוגרפי, תמונות לוויין, תצוגות רחוב ועוד. 1.2 השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש של גוגל מפות, כפי שפורסמו באתר גוגל (להלן "תנאי גוגל מפות"). 1.3 אנו רשאים לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. השינויים ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומם באתר. 1.4 המשך השימוש בשירות לאחר פרסום שינויים בתקנון יהווה הסכמה מצידכם לתנאים החדשים.

2. שימוש בשירות

2.1 השימוש בשירות הוא ללא תשלום. 2.2 אנו רשאים להגביל את השימוש בשירות בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. 2.3 אסור לכם לעשות כל שימוש מסחרי בשירות, אלא אם כן קיבלתם לכך את הסכמתנו מראש ובכתב. 2.4 אסור לכם להשתמש בשירות באופן העלול לפגוע באתר, בשירות או במערכות גוגל. 2.5 אסור לכם להשתמש בשירות באופן העלול להפר את תנאי גוגל מפות או כל דין אחר.

3. קניין רוחני

3.1 כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר וכל זכות אחרת, שייכות לנו או לצדדים שלישיים. 3.2 אין לכם כל זכות, קניין או חזקה בשירות, למעט הזכות להשתמש בשירות בהתאם לתנאי התקנון. כן חשוב לציין כי תמונות / סרטונים של עגלות הקפה שפורסמו על ידם ברשתות החברתיות הם שלהם בלבד על כל המשתמע מכך.

4. אחריות

4.1 השירות ניתן לכם "כפי שהוא" ו"כפי שזמין". 4.2 אנו לא נושאים בכל אחריות, בין אם במישרין או בעקיפין, לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים. 4.3 אנו לא נושאים בכל אחריות לתכנים ולמידע המוצגים בשירות, לרבות תכנים ופרסומות של צדדים שלישיים. 4.4 אתם אחראים באופן בלעדי לשימוש בשירות ולכל תוצאה שתנבע מכך.

5. פיצויים

5.1 אתם מסכימים לשפות ולפצות אותנו, את עובדינו, מנהלינו, ספקינו ונציגינו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) שייגרמו לנו כתוצאה מהפרת תנאי התקנון על ידכם.

6. הוראות כלליות

6.1 התקנון כפוף לחוקי מדינת ישראל. 6.2 סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

7. יצירת קשר

בכל שאלה או בקשה בנוגע לתקנון זה, ניתן לפנות אלינו באמצעות דף יצירת קשר באתר.

אנו מאחלים לכם שימוש נעים ומועיל בשירות!

==

תקנון שימוש לאתר המלצות לעגלות קפה

ברוכים הבאים לאתר!

אתר זה (להלן "האתר") נועד לספק לכם המלצות לעגלות קפה ברחבי הארץ. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן "התקנון"). אנא קראו את התקנון בעיון לפני השימוש באתר.

1. כללי

1.1 השימוש באתר הוא ללא תשלום. 1.2 אנו רשאים לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. השינויים ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומם באתר. 1.3 המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים בתקנון יהווה הסכמה מצידכם לתנאים החדשים.

2. שימוש באתר

2.1 אתם רשאים להשתמש באתר לצורך קבלת המלצות לעגלות קפה. 2.2 אסור לכם לעשות כל שימוש מסחרי באתר, אלא אם כן קיבלתם לכך את הסכמתנו מראש ובכתב. 2.3 אסור לכם להשתמש באתר באופן העלול לפגוע באתר או במערכותינו. 2.4 אסור לכם להשתמש באתר באופן העלול להפר כל דין אחר.

3. תוכן האתר

3.1 התוכן המוצג באתר, לרבות המלצות לעגלות קפה, תמונות, טקסטים וסרטונים (להלן "התוכן"), הינו בבעלותנו או בבעלות צדדים שלישיים. 3.2 אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהתוכן המוצג באתר יהיה מדויק ומועיל, אך איננו יכולים להבטיח את נכונותו, אמינותו או עדכניותו. 3.3 אתם אחראים באופן בלעדי להסתמכותכם על התוכן המוצג באתר. כן חשוב לציין כי תמונות / סרטונים של עגלות הקפה שפורסמו על ידם ברשתות החברתיות הם שלהם בלבד על כל המשתמע מכך.

4. קישורים לאתרים חיצוניים

4.1 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. 4.2 אנו איננו אחראים לתוכן המוצג באתרים חיצוניים, ואין לנו כל שליטה עליו. 5.3 לחיצה על קישור לאתר חיצוני תנתק אתכם מהאתר שלנו ותעביר אתכם לאתר החיצוני.

5. אחריות

5.1 אנו לא נושאים בכל אחריות, בין אם במישרין או בעקיפין, לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים. 5.2 אנו לא נושאים בכל אחריות לתכנים ולמידע המוצגים באתר, לרבות תכנים ופרסומות של צדדים שלישיים. 5.3 אתם אחראים באופן בלעדי לשימוש באתר ולכל תוצאה שתנבע מכך.

6. פיצויים

6.1 אתם מסכימים לשפות ולפצות אותנו, את עובדינו, מנהלינו, ספקינו ונציגינו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) שייגרמו לנו כתוצאה מהפרת תנאי התקנון על ידכם.

7. הוראות כלליות

7.1 התקנון כפוף לחוקי מדינת ישראל. 7.2 סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

8. יצירת קשר

בכל שאלה או בקשה בנוגע לתקנון זה, ניתן לפנות אלינו באמצעות דף יצירת קשר באתר.

אנו מאחלים לכם שימוש נעים ומועיל באתר!

error: Content is protected !!